3,888,000 đ
Tour Campuchia Siêm Riệp Angkor Wat Phnom Penh, Kì Quan Thế Giới Angkorwat, Ta Phrum
2,390,000 đ
Tour Cambodia Du Ngoạn 3 Đảo, Biển Sihanoukville, Cao Nguyên Bokor, Phompenh
3,222,000 đ
Tour Campuchia Sihanoukville, Thunsur Bokor Highland Resort 5, Phompenh, Nagaworld.
HẾT